پۆستەکان، نەرمەئامێر و نووسراوەکانی «نووسین بە کوردی»

برنامه اندرویدی «نووسین به کوردی» (آموزش نوشتار کردی)

فارسی / کوردی برنامه‌ای برای آموزش نوشتار کردی (ڕێنووسی کوردی) به ساده ترین شکل و شیوهاین برنامه به صورت مرحله‌ای طراحی شده است و دارای…

درێژەبرنامه اندرویدی «نووسین به کوردی» (آموزش نوشتار کردی)