گۆرانیی «ئەی بەژنڕێک!» بە دەنگی «نەجمەدین غوڵامی»

کلیپ: > هۆنراوە: ئەی بەژنڕێک! لەنجەجوان!خاوەن سەرنج! شێوەت پەریبۆ نیگایێک وێڵ و شەیدامباڵی شێعرم هەڵوەریبۆ نیگایێک وێڵ و شەیدامباڵی شێعرم هەڵوەریوەک پەپوولە گیانی تینوومبۆ قومێ…

درێژە ...گۆرانیی «ئەی بەژنڕێک!» بە دەنگی «نەجمەدین غوڵامی»